Het boek ‘De Moezeköttel’ is te koop. Het heeft een harde kaft en is 190 pagina’s groot.

Het boek behandelt ontstaan, oorzaak en gevolg van de Moezeköttel.

Geschreven door Joop Keurentjes. Prijs € 14,95

Het boek kan in de karloods worden ingezien en op afroep worden afgehaald.

Bel daarvoor mevrouw Hettelaar: 0620176031/0315377672

???????????

Klik hier voor bestelinformatie van het boek: “Opdat wij niet vergeten”

Het boek met harde kaft (456 blz) is samengesteld door o.a Maarten Koudijs.

Geschreven in het kader van 75 jaar herdenken van de bevrijding.