De Moezeköttel

 Openingshandeling oud bewoner Theo VisserInmiddels een begrip in Megchelen en omgeving. Als je 2 jaar geleden het over de Moezeköttel had wist nagenoeg niemand je te vertellen

waarover het ging. De Moezeköttel, een gerestaureerde noodwoning, gelegen aan het Asbroek 2a in Megchelen. De restauratie is tot stand gekomen vanuit  Comité  Leefbaarheid  Megchelen  (CLM), de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen(OVGG) en de projectgroep. Met de restauratie alleen kom je niet ver, de projectgroep was de mening toegedaan dat er meerdere functies aangehangen moesten worden wil het project een duurzame toekomst tegemoet gaan en enige kans van slagen hebben.

Zo ontstond er naast de inrichting van de noodwoning, zo sober en authentiek mogelijk, het plan een karloods te bouwen met diverse voorzieningen, toilet ruimte, oplaadpunt voor fietsers en ontvangstruimte. Met de oprichting van de karloods kunnen toeristen, inwoners van de Gemeente Oude-IJsselstreek en schooljeugd, die de ingerichte woning bezoeken, worden ontvangen en indien nodig en zo men wil kunnen ze kennis nemen van de bewonersgeschiedenis. Enerzijds middels aanwezige gidsen, (voor groepen graag op afspraak) anderzijds middels een audio- en videopresentatie. De bezoekersruimte zal schoolklassen en overige groepen onderdak bieden die middels ontwikkelde lesprogramma’s op de hoogte worden gebracht van de geschiedenis van Megchelen, haar bewoners in en na de oorlog. Megchelen wil zich verder op de kaart zetten rond gebeurtenissen tijdens en na de oorlog. Te denken valt aan de wandeltocht ( tweede zondag in Maart) Megchelen-Rees-Megchelen om de dwangarbeiders van kamp Rees en de hulpverlening vanuit Megchelen te herdenken, de liberation route met de luistersteen, het gedenkteken op het graf van Mies Neuhaus en het gedenkteken voor de dwangarbeiders en hulpverlening, de noodwoning de Moezeköttel, etc. etc. Het projectplan is door haar presentatie in samenhang met de overige bestaande projecten katalysator van het ontstaan van een breder publiek dat het lokale overstijgt en verder vorm en uitbreiding geeft aan de reeds bestaande samenwerkingspartners in Duitsland (Stad Rees) en Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945. Deze totale activiteiten zullen in zijn  samenhang op de website van de Stichting  Liberationroute worden weergegeven alsmede op de website van de Stichting Achterhoek Toerisme.

Verder werden er een aantal fiets en wandelroutes ontwikkeld in samenwerking met STAT en de stad Rees. Voor de jeugd werd een lesprogramma ontwikkeld in samenwerking met het Gelders Erfgoed. Deze lesprogramma’s worden gebruikt door de scholen in Nederland en het Gymnasium in Rees waardoor beide projecten grensoverschrijdend zijn. Beide projecten naderen hun voltooiing.

Op 31 oktober 2014 is het samenwerkingsverband verder overgegaan in een zelfstandige stichting n.l. Stichting de Moezeköttel. Op 1 november 2014 is De Moezeköttel officieel en feestelijk geopend. Een opening om nimmer te vergeten, prachtig  mooi weer, de weergoden waren ons welgezind, een zomerse temperatuur van 20 graden, een overweldigende belangstelling  en een fantastisch samenzijn.

De Moezeköttel wil ook een rustpunt zijn voor iedere sportieve fietser, genietend van een kop koffie, de prachtige omgeving en bij slechtweer onderdak met de mogelijkheid voor het bezichtigen van diverse dvd’s  over diverse onderwerpen, natuur, monumenten, geschiedenis, etc. etc.

Voor meer en nadere informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de stichting de Moezeköttel te weten de heer Hettelaar 06-22959261.

IMG_14528

Elk jaar ongeveer medio april vindt de start van het nieuwe seizoen plaats en is de Moezeköttel weer dagelijks te bezichtigen.