Begin 2012 zijn de verschillende projectgroepen gaan denken over de bouw van de Moezeköttel.

Op 31 oktober 2014 is een samenwerkingsverband tussen de verschillende projectgroepen overgegaan in

een zelfstandige stichting nl. Stichting “De Moezeköttel”.

Vrijwilligers zijn in de loop van 2012 met de bouw begonnen en op 1 november 2014 vond de officiële opening plaats.