CLM en OVGG zijn de twee verenigingen die gezamenlijk met de projectgroep het project hebben geïnitieerd.