Op 13 oktober werd een bijeenkomst gehouden in De Moezeköttel met een aantal vrijwilligers om de vriendschapsbanden met de Stad Rees te verstevigen.
De burgemeester van Rees, de heer Gerwers en zijn secretaresse waren daarbij aanwezig.