Op 31 oktober 2014 is een samenwerkingsverband tussen de verschillende projectgroepen overgegaan in een zelfstandige stichting nl. Stichting “De Moezeköttel”.