Het boek ‘De Moezeköttel’ is te koop. Het heeft een harde kaft en is 190 pagina’s groot.

Het boek behandelt ontstaan, oorzaak en gevolg van de Moezeköttel.

Geschreven door Joop Keurentjes. Prijs € 14,95

Het boek kan in de karloods worden ingezien en op afroep worden afgehaald.

Bel daarvoor mevrouw Hettelaar: 0620176031/0315377672

???????????